fbpx
Abonează-te la newsletter

  POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

  Dorim sa implementam la cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparentă în ceea ce privește datele cu caracter personal pe care le prelucram in activitatea noastra curenta. Valorile noastre fundamentale sunt definite de protectia și transparenta totala în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în cadrul firmei S.C. Kasza Trans S.R.L.

  Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucram datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evolutii sau evenimente din domeniul dumneavoastra de interes.

  Va rugam sa consultati și termenii și Condițiile disponibile la adresa www.bestiletto.ro si Politica privind Cookies unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile și alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.

  OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

  Kasza Trans S.R.L.– cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Str. Pantei, Nr.56/B , Jud. Harghita, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J19/68/2004, CUI RO 16083428, având contul RO07BTRLRONCRT0396594701 deschis la Banca Transilvania.

  CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

  Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:

  informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastra, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;

  Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastra de internet colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies.

  TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Orice operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

  Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care dumneavostra sunteti parte;

  Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale a operatorului;

  Prelucrarea este efectuata în temeiul consimtamantului dumneavoastra;

  Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Kasza Trans S.R.L sau ale unui tert (e.g. cand prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care este parte organizatia dumneavoastra), cu exceptia cazurilor în care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese;

  în cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe langa un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi intalnite si una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:

  a fost obtinut consimtamantul persoanei vizate;

  avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;

  ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

  Va putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („scopuri Permise”):

  Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;

  Gestionarea securității și accesului in sediile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de Kasza Trans S.R.L (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicatii utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau al altor activități neautorizate sau malițioase;

  in scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si/sau apararii drepturilor si intereselor noastre;

  analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra, inclusiv efectuarea de sondaje in randul clientilor cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire la serviciile Kasza Trans S.R.L(intrucat avem un interes legitim sa ne îmbunătățim în mod continuu serviciile)

  în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

  De asemenea, pe baza consimtamantului dumneavoastra, va putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele noutăți, evenimente organizate, promoții și alte informații.

  TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

  După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

  – societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca S.C. Kasza Trans

  – furnizorilor de servicii de curierat;

  – furnizorilor de servicii de plată/bancare;

  – furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

  – furnizorilor de servicii IT;

  – altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

  În cazul în care ne revine o obligație legală, sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autoritati publice.

  Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

  TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

  Putem sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal în state ce fac parte din spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurand un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurilor Permise descrise mai sus.

  În situații excepționale, dacă este necesar pentru scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in state terte care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurand un nivel adecvat de protectie.

  Ne vom asigura ca aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protectie adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale standard aprobate de Comisia Europeană) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile. Ne puteți contacta în orice moment, folosind datele de contact de mai jos, dacă doriți informații suplimentare cu privire la aceste măsuri de protectie.

  ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

  În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sufera modificari, spre exemplu dacă va schimbati prenumele, numele, adresa de e-mail, dacă doriți sa aflați orice fel de cerere adresată noua sau daca luati cunostinta de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa va logati pe siteul www.bestiletto.ro cu adresa de email și parola sa corectati la linkul „”Profilul meu” Modificați Profilul meu. Nu vom fi raspunzatori pentru nici o pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, autentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.

  CAT TIMP PASTRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

  S.C. Kasza Trans S.R.L. a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

  Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare în mod rezonabil în scopurile Permise, ori atunci cand va retrageti consimtamantul (dacă este cazul) și nu mai exista motive legitime care justifică prelucrarea în continuare de către S.C. Kasza Trans S.R.L. (inclusiv obligația legală a S.C. Kasza Trans S.R.L. de a continua sa stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertatii dumneavoastra.

  DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Accesul

  Puteti sa ne cereti:

  să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

  sa va punem la dispoziție o copie a acestor date;

  sa va oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem,

  la ce le folosim,

  cui i le divulgam,

  dacă le transformi în străinătate și cum le protejăm,

  cat timp le păstrăm, ce drepturi aveți,

  cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., de măsura în care informațiile nu v-au fost

  deja furnizate prin aceasta informare.

  Rectificarea

  Ne puteți cere sa rectificam sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

  Este posibil sa incercam sa verificam exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

  Stergerea datelor

  Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

  acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

  v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau

  dați curs unui drept legal de a va opune; sau

  acestea au fost prelucrate ilegal; sau

  ne revine o obligatie legala in acest sens.

  Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în

  cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara:

  pentru respectarea unei obligații legale; sau

  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

  Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a

  datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza aceasta solicitare

  sa aveți în vedere ca, înaintea exercitării acestui drept, sa va descarcati din contul dvs. inregistrata pe siteul www.bestiletto.ro si sa va salvati toate documentele aferente comenzilor efectuate de la Site, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către

  dvs. sau către o alta persoana fizica sau juridica (cum ar fi: facturile, certificatele de garantie).

  În cazul în care nu efectuati acest demers înainte de a va exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente iar S.C. Kasza Trans S.R.L. va fi în imposibilitate de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului înființat pe Site, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

  Restrictionarea prelucrării datelor

  Ne puteți cere sa restrictionam prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

  acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite sa verificam

  acuratețea acestora; sau

  prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele sa fie șterse; sau

  acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs. aveți nevoie de

  ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau v-ați exercitat dreptul de a va

  opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

  Putem continua sa folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare,

  in cazul in care:

  avem consimțământul dvs.; sau

  pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau

  pentru a proteja drepturile Bestiletto sau ale altei persoane fizice sau juridice.

  Portabilitatea datelor

  Ne puteți cere sa va furnizam datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent

  și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta sa fie „portat” direct către un alt operator de date,

  dar în fiecare caz numai dacă:

  prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract

  cu dvs; și prelucrarea se face prin mijloace automate.

  Opozitia

  Va puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării

  datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați ca

  drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevaleaza fata de acest interes.

  De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv

  crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil

  aceasta prelucrare.

  Luarea de decizii automate

  Puteți cere sa nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci

  cand decizia respectiva:

  produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau

  va afectează în alt mod similar și într-o masura semnificativa.

  acest drept nu se aplica în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

  ne este necesara pentru a incheia sau a derula un contract cu dvs.;

  este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau

  se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

  Plangeri

  Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor

  dvs. cu caracter personal.

  În România, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru

  protectia datelor sunt următoarele:

  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, București, România

  Telefon: +40 318 059 211 sau +40 318 059 212;

  E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

  Fără a va afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere,

  va rugam sa ne contactați în prealabil, și vă promitem ca vom depune toate eforturile

  necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabila.

  Daca doriti sa va exercitati drepturile menționate mai sus, va rugam sa ne contactați, folosind

  următoarele detalii de contact:

  S.C. Kasza Trans S.R.L.,cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Str. Pantei, Nr.56/B , Jud. Harghita, România.

  E-mail: office@bestiletto.ro
  În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, sa va retrageti consimtamantul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.

  Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoana vizată, este posibil sa va cerem sa va dovediți identitatea, comunicandu-ne o copie unui document de identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

  Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

  ACTUALIZARI ALE ACESTEI POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Cea mai recentă actualizare al acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna Mai 2018. Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastra de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o va vom pune la dispoziție în alt mod.